Jagiellonia Białystok prowadzi nabór do grupy stewardów, których głównym zadaniem jest pomoc dla kibiców naszego klubu podczas meczów rozgrywanych w Białymstoku.

Jeśli masz dużo czasu wieczorami i w weekendy oraz jeśli chcesz znaleźć sobie dodatkowe źródło dochodu, to ta informacja jest skierowana do Ciebie. W związku z rozwojem klubowej służby stewardingowej, Jagiellonia Białystok poszukuje osób, którzy chcą się sprawdzić w nowej roli i nie boją się wyzwań.

Od kandydatów wymagamy:
- wieku powyżej 18 roku życia,
- nienagannej komunikatywności i kultury osobistej,
- odpowiedzialności i odporności psychicznej,
- umiejętności pracy w zespole,
- niekaralności,
- dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej,
- mile widziana znajomość języka obcego.

Obowiązki stewardów:
- udzielanie informacji i obsługa stref terenu imprezy masowej,
- udzielanie pomocy w razie potrzeby,
- dbanie o przestrzeganie zapisów Regulaminu Imprezy Masowej.

Wybranym kandydatom zapewniamy:
- umowę zlecenie,
- możliwość uzyskania uprawnień niezbędnych do pracy na imprezach masowych,
- przyjazną atmosferę,
- zdobycie cennego doświadczenia,
- poznanie organizacji meczu od strony klubu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie e-mailem CV na adres e-mail: steward@jagiellonia.pl (maksymalna wielkość 2 MB).
CV powinno zawierać poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez Jagiellonia Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Szczegółowych informacji udzielamy na spotkaniach informacyjnych, na które zapraszamy zainteresowanych pracą kandydatów.

Prosimy pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez e-mail wysłany na adres inspektor@jagiellonia.pl lub złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Jagiellonia Białystok S.S.A.

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych jest Jagiellonia Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok, dalej jako ADO.

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: inspektor@jagiellonia.pl, za pomocą telefonu: 85 665 21 00, drogą pocztową: 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 21.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody, w celu niezbędnym do procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą (Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione) upoważnieni pracownicy i współpracownicy ADO, podmioty świadczące na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawca usług teleinformatycznych), 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji - do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
b) w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO.